ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

           Μηνάς Α. Αλεξιάδης:

Λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα μετά

το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ................................................................ 15

           Παρασκευή Κοψίδα- Βρεττού:

Λαογραφία - Μικροϊστορία: από τη συνολική θέαση

στη μελέτη περίπτωσης. Υφαίνοντας τη λαϊκή

κουλτούρα της καθημερινότητας.............................................................. 40

           Αναστάσιος Στέφος:

Επικείδιοι θρήνοι: από την αρχαιότητα

ως τη νεοελληνική δημοτική ποίηση.......................................................... 54

          Βασίλης Νιτσιάκος:

Η πολιτισμική διάσταση του χρόνου-

για την αρχή και το τέλος.......................................................................... 74

          Μ.Γ. Βαρβούνης:

Λαϊκή Νεοελληνική Αθυροστομία: από τα αποκριάτικα

τραγούδια στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων........................................ 82

           Σάββας Γιαλλουρίδης:

Ιστορικά στοιχεία στα ιστορικά δημοτικά

τραγούδια της Κύπρου την περίοδο της Τουρκοκρατίας.............................. 94

          Μιχάλης Μερακλής:

Σχέση Λαογραφίας και Ιστορίας.............................................................. 104

Xριστίνα Βέικου:

Αναπαράσταση του παρελθόντος και πρόσληψη

του παρόντος-η διδακτική χρήση της Ιστορίας,

της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας..................................112

Αναστασία Κυρκίνη:

"Κονδά εις την θείαν βοήθειαν είναι αναγκαία και κάθε δυνατή προφύ-

λαξης..." "Μέτρα κατά του "θανατικού" στο Τουρκοκρατούμενο ΄Αργος"......119

Μανώλης Σέργης:

Από τη λαϊκή στη λογοτεχνική αυτοβιογραφία:

η περίπτωση του "Γερνάω επιτυχώς"του Γ.Σκαμπαρδώνη...........................128