Ψήφισμα του Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.

E-mail Εκτύπωση

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Αθήνα 30/1/2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με νομοσχέδιο, για την Ανώτατη Παιδεία που έφερε στη Βουλή των Ελλήνων και ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των πτυχίων που παρέχονται από τα Κολλέγια, εντός και εκτός της Ελλάδας, ως ισότιμων με τα πανεπιστημιακά.

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) —δεδομένου ότι οι διατάξεις του Νομοσχεδίου αφορούν και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης— εκφράζει την αντίθεσή της στην αναγνώριση της ισοτιμίας των κολλεγιακών πτυχίων. Ο νέος νόμος απαξιώνει τα πτυχία που με προσωπικό μόχθο, αυξημένες δαπάνες και επαγγελματικές προσδοκίες, αποκτώνται από τους φοιτητές των δημόσιων Πανεπιστημίων. Οι σπουδαστές των Κολλεγίων είναι γνωστό ότι διαθέτουν μειωμένα προσόντα, δεν επιλέγονται με πανελλαδικές εξετάσεις, οι σπουδές τους είναι τριετείς και υπολείπονται των πανεπιστημιακών ενώ οι απόφοιτοί τους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Στα ποικίλης κατηγορίας Κολλέγια απουσιάζει, κατά κανόνα, το ερευνητικό έργο και οι διδάσκοντες σε αυτά δεν μπορεί, τυπικά, να θεωρηθούν ισότιμοι των πανεπιστημιακών δασκάλων. Τέλος, επισημαίνεται ότι το παρεχόμενο έργο από τα Κολλέγια δεν αξιολογήθηκε από την Α.ΔΙ.Π. Επί της ουσίας, καθώς τα κολλεγιακά πτυχία δεν διασφαλίζουν το απαραίτητο επιστημονικό κύρος και κυρίως την παιδαγωγική επάρκεια, η ισότιμη αναγνώρισή τους δεν θα πλήξει μόνον τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των Α.Ε.Ι., αλλά θα οδηγήσει παράλληλα σε περαιτέρω υποβάθμιση την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Γι΄ αυτό η ΠΕΦ, υπερασπιζόμενη το κύρος του δημόσιου σχολείου καλεί τους συναδέλφους να συμπαραταχθούν με τους φοιτητές και τους αδιόριστους απόφοιτους των Φιλοσοφικών Σχολών και να ζητήσουν την κατάργηση της διάταξης αυτής που αναγνωρίζει την ισοτιμία των κολλεγιακών πτυχίων με τα πανεπιστημιακά.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΦ

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση.

E-mail Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έφυγε από τη ζωή ο Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης.

E-mail Εκτύπωση

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΕΜΜ. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Έφυγε από τη ζωή ο Φανούρης Κ. Βώρος.

E-mail Εκτύπωση

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΦΑΝΟΥΡΗΣ Κ. ΒΩΡΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 20 Ιανουάριος 2020 17:29
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΦ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

E-mail Εκτύπωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 1/10/2019

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων μετά την πρόσφατη αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της χώρας των Οδηγιών διδασκαλίας των Φιλολογικών μαθημάτων διαπιστώνει προβλήματα, ελλείψεις και αστοχίες και ζητά την επανεξέτασή τους, με μοναδικό κριτήριο τη διασφάλιση του κύρους των ανθρωπιστικών σπουδών και τη βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας.

Ήδη με αναλυτικό υπόμνημα που δημοσιοποιήσαμε από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της νέας ηγεσίας, στις 30 Ιουλίου 2019, είχαμε εγκαίρως προβεί σε διαπιστώσεις και προτάσεις οι οποίες δεν έχουν -μέχρι τώρα τουλάχιστον- ληφθεί υπόψη:

Συγκεκριμένα, θέσαμε τα ακόλουθα ζητήματα:

Ø Την επαναφορά του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου στο Γυμνάσιο και στη Β΄ Λυκείου.

Ø Την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, η οποία συνίσταται στην κατάργηση της μετάφρασης του διδαγμένου κειμένου και στην υπομοριοδότηση της μετάφρασης του αδίδακτου.

Ø Την επαναφορά της διδασκαλίας και της αξιολόγησης του μαθήματος των Λατινικών για τους υποψηφίους της Ομάδας Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού.

Ø Την απόσυρση του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας που διαμόρφωσε και εξέδωσε σε ΦΕΚ η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο περιοριζόταν η διδασκαλία σημαντικών ενοτήτων της Ιστορίας, που αφορούσαν την Αρχαιότητα και το Βυζάντιο.

Ø Την επαναφορά του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Γ΄ Λυκείου. (Οι φετινοί τελειόφοιτοι θα αποφοιτήσουν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν θα έχουν διδαχθεί την Ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα).

Ø Την αντικατάσταση του βιβλίου της Θεματικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (Προσανατολισμού) που για χρόνια συντείνει στην από στήθους απόδοση συγκεκριμένων μόνο ενοτήτων της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, αγνοώντας το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και τη συνέχεια του ιστορικού γίγνεσθαι.

Ø Την αντίθεσή μας στην προχειρότητα με την οποία αποφασίστηκε η συνεξέταση των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία στη Γ¨ Λυκείου. Επισημάναμε επίσης ότι η αξιολόγηση πρέπει να αφορά την κατανόηση του αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου και τα στοιχεία που αναδεικνύουν τη λογοτεχνικότητά του.

Οι οδηγίες διδασκαλίας, όμως, που πρόσφατα εστάλησαν όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά οξύνουν και τα υπάρχοντα. Σε σχέση μάλιστα με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι οδηγίες έχουν επιτείνει τη σύγχυση και το άγχος εκπαιδευτικών και μαθητών:

· Στην Ιστορία Γ΄ Λυκείου (Θεωρητικού Προσανατολισμού), οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος δεν συνοδεύονται από το αναγκαίο corpus πηγών και την αντίστοιχη θεωρία για την αξιοποίησή του από τους μαθητές. Αυτονόητη θεωρούμε την επιμόρφωση των διδασκόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

· Στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η υπουργική απόφαση της 2/8/2019 περιορίζει την αξιολόγηση των μαθητών σε ό,τι αφορά τη Λογοτεχνία σε ένα ερώτημα που βαθμολογείται με το 15 τοις εκατό επί της συνολικής βαθμολογίας. Θεωρούμε υποβάθμιση του μαθήματος της Λογοτεχνίας την ισχνή μοριοδότησή του σ’ ένα και μόνο θέμα, στο οποίο συνωστίζονται το ερμηνευτικό σχόλιο, ο εντοπισμός και η ερμηνεία της λειτουργίας «κειμενικών δειχτών», δηλαδή κάθε στοιχείου του κειμένου (sic), το «συγκείμενο», δηλαδή η αναζήτηση του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, ακόμη και η διατύπωση ερμηνευτικού σχολίου σχετικού με το περιεχόμενο του κειμένου. Παράλληλα μάς ανησυχεί η απουσία ουσιαστικών και, ει δυνατόν, μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης του μαθήματος, η οποία δυστυχώς οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμισή του.

· Σε ό, τι αφορά το Γυμνάσιο, ιδιαζόντως προβληματική είναι η κατάσταση που διαμόρφωσαν οι οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, με τις οποίες το Υπουργείο υιοθετεί αυτούσιο το Πρόγραμμα Σπουδών της προηγούμενης ηγεσίας, το οποίο μάλιστα είχε ως αντιπολίτευση καταγγείλει. Και το χειρότερο: ζητά την εφαρμογή του με τα ισχύοντα βιβλία των οποίων το περιεχόμενο δεν συμφωνεί, στο μεγαλύτερο μέρος, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Για τον λόγο αυτό ζητάμε να αποσυρθούν οι Οδηγίες για την Ιστορία του Γυμνασίου, και να ισχύσουν εκείνες, οι οποίες υποστηρίζονται από τα εν χρήσει σχολικά εγχειρίδια, έως ότου βέβαια διαμορφωθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που θα ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες του μαθήματος.

· Τέλος, επαναφέρουμε το αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της ΠΕΦ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνοντας παράλληλα πως το έλλειμμα παιδείας το οποίο νεότερες ευρωπαϊκές έρευνες αποδίδουν στους αποφοίτους του ελληνικού σχολείου σχετίζεται με την υποβάθμιση των κλασικών γραμμάτων και την απομάκρυνση από το όραμα της ανθρωπιστικής παιδείας.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Αναζήτηση

Σύνδεσμοι Φιλολόγων