Αρχική Σελίδα Δραστηριότητες-Νέα Συνδέσμων Φιλολόγων Σ. Φ. Κορινθίας: Επιμορφωτική Ημερίδα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

Σ. Φ. Κορινθίας: Επιμορφωτική Ημερίδα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

E-mail Εκτύπωση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ